Khung Bezel / Vỏ Samsung Note 3 N900 / N9005 / N900A

150.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm VN900