Khung Bezel / vỏ S3 i535

100.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm Vi535